Våra tjänster

GraBe Miljö AB är specialister inom luft- och rökgashanteringssystem.

Vi tittar på ert behov och ger förslag på bästa lösningen.

Entreprenader, konstruktion och utredningar.

  • Entreprenader
  • Dimensionering och utformning.
  • Kompletta ritningar över ingående komponenter och komponentdetaljer.
  • Besiktning av skorstenar med statuskontroll.

Rökgassystem

  • Stålskorstenar
  • Insatsrör
  • Murade skorstenar
  • Rökgaskanaler
  • Rökgasrening
  • Rökgasfläktar
  • Stofthantering

Alla verksamhetsområden erbjuder underhåll och eftermarknadstjänster

Fastighetsautomation

 

  • Styr- och reglersystem för fastigheter och industri.
  • Service, styr- och reglersystem.

 

Några referenser

  • Sundsvall Energi AB

Insatsrör i bef skorsten, H=90 m

Stålskorsten, rökgaskanaler och rökgasrening.

Besiktning skorstenar.

  • Stockholm Exergi AB

Insatsrör i bef skorsten H=100 m.

Besiktning skorstenar.

  • Neova AB

Installation av rökgaskondensering, rökgaskanaler och rökgasfläkt.

Nytt insatsör i bef skorsten.

  • Akzo Nobel

Stålskorsten.

  • Vattenfall AB

Insatsrör  murad skorsten.
Rökgaskanaler

  • Sundsvalls Kommun

Automation

  • STT Emtec AB

Automation