Våra tjänster

GraBe Miljö AB är specialister inom luft- och rökgashanteringssystem.

Vi tittar på ert behov och ger förslag på bästa lösningen.

Rökgassystem

 • Stålskorstenar
 • Insatsrör
 • Murade skorstenar
 • Rökgaskanaler
 • Rökgasrening
 • Rökgasfläktar
 • Stofthantering

Alla verksamhetsområden erbjuder underhåll och eftermarknadstjänster

Entreprenader, konstruktion och utredningar.

 • Entreprenader
 • Dimensionering och utformning.
 • Kompletta ritningar över ingående komponenter och komponentdetaljer.
 • Besiktning av skorstenar med statuskontroll.

Några referenser

 • Studsvik Nuclear AB

Skorsten H=30 m
Rökgaskanaler
Rökgasfläktar
 

 • Solör AB

Projektering, projektledning
Konstruktioner ritningar

Sundsvall Energi AB

Insatsrör i bef skorsten, H=90 m

Stålskorsten, rökgaskanaler och rökgasrening.

Besiktning skorstenar.

 • Stockholm Exergi AB

Insatsrör i bef skorsten H=100 m.

Besiktning skorstenar.

 • Neova AB

Installation av rökgaskondensering, rökgaskanaler och rökgasfläkt.

Nytt insatsör i bef skorsten.

 • Vattenfall AB

Insatsrör  murad skorsten.
Rökgaskanaler